Trudności szkolne a epidemia

Nauka zdalna lub hybrydowa z powodu epidemii to szczególny czas. W powojennej Polsce jedyna bardzo poważna epidemia miała miejsce w roku 1963 we Wrocławiu, dotyczyła ospy prawdziwej (variola vera) i została bardzo szybko opanowania. Epidemia Covid-19 trwa już ponad rok a wg statystyk choroba została zdiagnozowana o ok 10% populacji Polski. Z drugiej strony Internet, a zwłaszcza rozwiązania do nauki zdalnej rozgościły się w naszym życiu nie tak całkiem dawno. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych dostęp dla ludzi był drogi i przez modem….

Pomimo, że teoretycznie czas domowej nauki mógł służyć do opanowania podstawowych umiejętności szkolnych, to w praktyce coraz więcej mówi się, że braki i trudności pogłębiły się.

Ciekawe jakie są Państwa doświadczenia?

Kategoria: Nauczanie zdalne